Իր հոգին աւանդեց առ Հայր Մխիթարեան միաբան Հայր Դաւիթ վրդ. Ղազարեանը

Իր հոգին աւանդեց առ Հայր Մխիթարեան միաբան Հայր Դաւիթ վրդ. Ղազարեանը

19 Յուլիս 2017-ին իր հոգին աւանդեց առ Հայր հոգշն. Հ. Դաւիթ վրդ. Ղազարեանը։ Հայր Դաւիթ ծնած էր 1960-ի փետրուար 3-ին Պէյրութի մէջ։ Մխիթարեան վանք մուտք գործած է 1975 նոյեմբեր 13-ին ու միաբանական ժամանակաւոր ուխտերը կատարած է 15 օգոստոս 1981-ին, մինչ մշտնջենաւոր ուխտերը կատարած է 15 օգոստոս 1984-ին։ Քահանայ ձեռնադրուած էր 19 ապրիլ 1987-ին։

Հայր Դաւիթ ծառայած է հետեւեալ պաշտօններով.

1988-90 Հ. Դաւիթ եղած է Սուրբ Ղազարի ընծայարանի օգնական:
1990-92 Լիբանանի ընծայարանի օգնական:
1992-97 Հռոմի ընծայարանի մեծաւոր:
1997-2000 եղած է Սուրբ Ղազարի մայրավանք:
2001-2006 Հ. Դաւիթ վարած է Լոս Անճելըսի Մխիթարեան վարժարանի օգնականի ապա պատասխանատուի պաշտօնները:
2006-ին ընդհանուր Առաջիկայ եւ ընդհանուր քարտուղար:
2009-2012 Լոս Անճելըսի վարժարանի պատասխանատու
2013-15 Սուրբ Ղազարի ընծայարանի պատասխանատու:
2015-2017 Լոս Անճելըսի վարժարանի պատասխանատու:

ՄԱՍԻՍ ցաւակցելով Մխիթարեան Միաբանութեան եւ Հայր Դաւիթի բոլոր հարազատներուն, բազումողորմ Աստուծմէ կը հայցէ որ հանգուցեալին հոգին ընդունի արդարներու շարքին։

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի։